ББИ

Баптисткият библейски институт е организация за вътрешно обучение към Съюза на евангелските баптистки църкви в България, която има за цел да отговори на нуждата от изграждане на работници и служители.

За повече информация, отворете този файл

ББИ брошура