Безплатни книги

“Светлина по пътя” съдържа библейски четива за всеки ден от годината с автор Уилям Макдоналд. Той е вече добре познат на българския читател със своите вдъхновяващи книги на посветен християнски живот: “Истинско следване на Христос”; “Забравената заповед – бъдете свети”; “Божията благодат”; “Молитва и ежедневие”, както и с прецизните си, но същевременно разбираеми богословски изследвания “Разлики”; “Христос и църквата”. Неговите коментари на Стария и Новия Завет са неоценима помощ в текстовете на Свещеното писание.

свали epub 5.75MB

свали pdf 3.23MB

”Ключови библейски понятия” – д-р Дейвид Гудинг и д-р Джон Ленокс
Никой не може да смята себе си за наистина образован човек, без да има някакви познания върху Библията.
Когато я четем срещаме в нея думи и понятия, които, макар в известен смисъл познати, не можем веднага да разберем, тъй като се използват като специални термини. Както във всяка друга област, усвояването на специалните термини на Библията ни помага не само да я разбираме по-добре, но и по-добре да я представяме пред другите.

Книгата се предоставя за свободно изтегляне със съгласието на авторите. От името на издателството – любезно им благодарим за тази възможност.
Ако желаете да имате книгата на хартиен носител можете да я поръчате от сайта veren.bg или да я намерите в книжарниците.
свали epub 4.12MB
свали pdf 2.62MB

Ако животните можеха да говорят Вернер Гитт, Карл-Хайнц Ванхайден. За да се разбират помежду си, животните притежават ефективни комуникационни системи. Но те не могат да разговарят с нас на нашия човешки език. Ето защо авторите стават техни говорители; затова и заглавието на книгата е „Ако животните можеха да говорят…“. Ако животните все пак можеха да разкажат за себе си на нивото на нашите научни знания: за своя начин на живот, специалните си градивни конструкции и многобройните детайли на своя индивидуален строеж, всичко това би било възхвала на Твореца на Вселената. Книгата е замислена така, че всеки представител на даден животински вид встъпва във въображаем диалог с читателя. Той сам подхваща евентуални въпроси и им отговаря във фиктивен разговор. Този метод позволява материалът да се изложи във вид на живо и, както се надяваме, увлекателно повествование. Не са избегнати и по-сложни факти, които също са представени в достъпна разказна форма. За по-нагледно описание на някои детайли и при съпоставяне на големини, често са привеждани сравнения с примери от ежедневието. По този начин сухите числени данни силно впечатляват.свали pdf 3.89MB

Въпроси, които се задават много често. Тази книга съдържа действително задавани от хората въпроси, касаещи Библията и християнството. Тук не става дума за теоретичен списък от възможни проблеми и техните отговори, а за основни въпроси на търсещи хора, събрани през дългогодишната практика на автора. Коментирани са въпроси относно науката, вярата, религиите, смъртта и вечността. Отчасти са разгледани и оригинални самостоятелни въпроси. свали pdf 3.71MB