Женски отдел

Женска организация към СЕБЦ в България

Председател – Гергина Кирякова

Цели

1. Координиране дейността на женските служения между различните църкви.
2. Подпомагане и мотивиране на местните женски служения:
– подготовка на служители чрез обучения, семинари, конференции;
– издаване на литература;
– видео и аудио материали.
3. Поддържане на връзка с женските отдели на Европейския и Световен баптистки алианц.
4. Развиване и разширяване на благотворителната дейност във и извън църквата – контакти със сиропиталища, старчески домове, самотни и социално слаби.
Виждането на ЖО към СЕБЦ е не да изземе или замести функциите на отделните деноминации и женските служения към тях, а да координира и подпомага общи инициативи, които служат за изграждане на единство, да насърчава обмяната на идеи и партньорства, за да можем заедно да изпълним Великото поръчение на нашия Господ Исус Христос.


Женският отдел служи на църквата като обединява, насърчава, подготвя жените лидери да бъдат и да вършат това, за което Бог ги е създал и призвал.
На национално ниво това се осъществява чрез събиране на жени от различни църкви за:
– споделяне на служения и информация – изграждане на взаимоотношения и създаване на единство;
– молитва и взаимно насърчаване;
– идентифициране нуждите на жените;
– мобилизиране за действие, когато е необходимо – създаване на проекти, програми или инициативи, свързани със съответните нужди;
– патньорства – свързване на хора, служения и организации, за да се помогне на жените ефективно да посрещнат нуждите на хората в своите семейства, църкви, общества;
– подпомагане на тялото Христово да разпознава и използва дарбите на жените.