За нас

Съюз на евангелските баптистки църкви

Съюзът на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) е основното евангелско обединение на църкви с баптистко убеждение в България. По доктрина и историческа принадлежност баптистите са част от протестантското течение в християнската вяра.

Първите баптистки църкви в България възникват още преди Освобождението. Библейски събрания се организират в Русе, Лом и Казанлък, а обединяването им в евангелски съюз се осъществява на 14 септември 1908 г. в град Чирпан. На учредителното събрание се приема и първият устав на Баптисткия съюз, а през 1938, 1949, 1990 и 2007 г. той претърпява няколко изменения и допълнения.

СЕБЦ се ръководи от Съюзно ръководство, което се приема на всеки четири години на нарочен изборен конгрес. Настоящото ръководството бе избрано на 15-16 март 2019 г., по време на XXXVI редовен конгрес на СЕБЦ. Председател е п-р Теодор Опренов; заместник-председатели са п-р Георги Тодоров и п-р Георги Гърдев; а генерален секретар е пр. Влади Райчинов.

През октомври 2010 г. СЕБЦ отпразнува 130 години от началото на първите баптистки църкви в България. Събитието бе отбелязано с национална конференция в град Русе. През 2018 г. съюзът чества 110 години от учредяването си с две национални конференции за пастири и служители в Трявна и Банкя. 

По международна принадлежност Баптисткият съюз е член на Европейската баптистка федерация (EBF) и на Световния баптистки алианс (BWA). В България СЕБЦ е съучредител на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) и на Българско евангелско дружество (БЕД). СЕБЦ също така членува в Конференцията на европейските църкви (КЕЦ). 

Подразделения на СЕБЦ са Християнската младежка баптистка организация (ХМБО), Женската организация (ЖО) и Детският отдел към СЕБЦ. ХМБО и ЖО имат свои собствени ръководни органи, чиито председатели участват в Съюзното настоятелство. Към съюза е учреден Баптистки богословски институт (ББИ), подсигуряващ духовно и богословско образование. ББИ има няколко регионални центъра (Варна, София, Казанлък/Сливен и Лом.