Неделно училище за деца

Урок 1
Елисей и добрата жена
4 Царе 4:8-17
Урок 2
Елисей и Нееман
4 Царе 5:1-19