Съюзен живот

Sep 20th, 2019 | By | Category: Нови

Съюзен офис 

Месец юни беше първият месец на формалното встъпване в длъжност на офис администратора и касиер на съюза Янита Георгиева. Наред с поемането на задълженията по подреждане и прецизиране на документацията на съюза тези няколко седмици бяха посветени на уточняване на счетоводни процедури, изчистване на някои натрупани през годините неясноти в поддържането на цялостния архив. 

Работата по подреждането и сортирането на документацията на 110 годишната ни организация ще продължи най-малко няколко месеца. 

В края на месеца изтече срокът по силата на обновения Закон за вероизповеданията за подаване в Дирекция „Вероизповедания” на точен списък на всички църковни сгради към СЕБЦ. Това наложи в поредица от срещи и телефонни разговори да се уточняват нотариални актове на сградите, които са собственост на Баптисткия съюз или на местните църкви и имат изрично предназначение да се ползват за вероизповедна дейност.  Председателят на съюза внесе необходимите документи в ДВ няколко дни преди крайния срок. 

Успоредно с това изтече и срокът да се прецизира точен списък на всички свещенослужители към СЕБЦ. По новите правила този списък не се подава в Дирекцията, а се съхранява в съюзния офис. Съставянето му на свой ред доведе и до следващото ново изискване в Закона за вероизповеданията – да бъдат изготвени специални лични удостоверения за всеки пастир, проповедник или библейски работник към СЕБЦ. Документите вече са готови за печат. Те ще имат форма на пластика с формата на лична карта и ще заменят досегашните удостоверения, издавани от офиса на СЕБЦ в началото на ХХ век. Всяка такава карта ще има срок на годност до края на 2024 г., след което ще бъдат заменени с нови. 

С помощта на адвокат и след доста положен труд беше изчистена и напълно довършена документацията според изискванията за боравене и съхранение на лични данни (GDPR), като беше проведено обучение за всички местни църкви. 

От името на председателя, секретаря и офис администратора на Съюза, благодарим на всички наши църкви за съдействието при реорганизиране на офиса и администрацията ни, както и за разбирането и търпението при набавяне на необходимата информация! 

Comments are closed.