Кратко слово от председателя

Sep 20th, 2019 | By | Category: hidden

Вярваме в Един Бог, вечно съществуващ в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вярваме в Бога като Творец на всичко видимо и невидимо. (Колосяни 1:16)

Вярваме в Божественото вдъхновение на Свещеното Писание – Божието Слово – като единственото Божие откровение, достоверен и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и живота. (2 Тимотей 3:16)

Признаваме всеобщата греховност и вина на човека пред Бога, и вярваме в заместническата жертва на дошлия в плът Божий Син, Господ Исус Христос, като единствена и все достатъчна основа за изкупление от вината и силата на греха.

Вярваме, че грешникът се оправдава единствено по Божия благодат, чрез новораждането, само по вяра в изкупителното дело на Исус Христос. (Римляни 3:21-26; 6гл.)

Вярваме в Личността и делото на Святия Дух на Бога, Който изобличава за грях и ни води чрез спасително покаяние към създаването на един нов човек във вярващия, по образа на Христос, и към произвеждане на подходящи плодове в нашия живот. (Галатяни 5:22,23,25; Иоан 14:26; 16:8-11,13-14)

Вярваме, че Църквата на Христос на земята се състои само от вярващи, които са равни помежду си пред Бога. Приемаме свещеничеството на всички вярващи, и правото на всеки вярващ да чете и тълкува Божието Слово. (1 Петрово 2:5,9; Откровение 1:6)

Приемаме и практикуваме следните основни тайнства: Господната Трапеза (1 Коринтяни 11:23-32) и Кръщението (Римляни 6:4-5).

Вярваме, че кръщението в Името на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, е само за вярващи хора, на съзнателна възраст, доброволно и отговорно приемащи го върху себе си. То е израз на вярата им, а не средство за постигане на спасение и се извършва чрез потапяне във вода. (Деяния на Апостолите 8:36-38).

Comments are closed.