Кратко слово от председателя

Sep 20th, 2019 | By
Кратко слово от председателя

Вярваме в Един Бог, вечно съществуващ в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вярваме в Бога като Творец на всичко видимо и невидимо. (Колосяни 1:16) Вярваме в Божественото вдъхновение на Свещеното Писание – Божието Слово – като единственото Божие откровение, достоверен и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и живота.

[continue reading…]