Младежи Варна – Аксаково

Sep 20th, 2019 | By | Category: Нови

27-30 юни 2019 г. 

В последните дни на юни младежи от Християнската младежка баптистка организация (ХМБО) в партньорство с гости от Норвегия сформираха мисионерски тим Изпратен с мисия”. Във Варна и в Аксаково групата замина с огромно желание да послужат в продължение на четири дена, подкрепяйки благовестието на баптистките църкви в двата града. 

Тимът се състоеше от петима българи (Пловдив, София, Сандански), четирима норвежци и двама ръководители. Сутрините те организираха ваканционни библейски занимания в Аксаково за деца от трите църкви, а следобед общуваха в Морската градина с възпитаници на ЦНСТ от кв. Владиславово. Междувременно успяха да изчистят трева от плочките пред детския дом, а вечерно време подготвиха културна вечер в ХЕБЦ Варна. На пикник в събота сутрин със семейства от варненските църкви те организираха занимания, хвалебни песни и библейски уроци за децата. 

Тимът е част от дългогодишна програма на ХМБО за мобилизиране на млади хора да излизат от комфорта на собствената си църква и да служат заедно в други селища, обединени в мисионерски тим с наименование „Изпратен с мисия”. 

Comments are closed.